Heslo: ä

Otázka:

Ako sa správne nazýva samohláska ä?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Nemáme k dispozícii Pravidlá slovenského pravopisu, preto si nemôžeme overiť, či existujú slová s -ä, ako napr. sôvä, pávä, rýbä, lámä, semä, temä plemä a pod.

celá otázka a odpoveď