Heslo: ä

Otázka:

Ako sa správne nazýva samohláska ä?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Existujú slová s koncovkou -ä, napr. sôvä, pávä, rýbä, lámä?

celá otázka a odpoveď