Heslo: Únia

Otázka:

Ako sa správne píše skrátený názov pomenovania Európska únia?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Píšu sa skrátené názvy komisia, rada s veľkým začiatočným písmenom? Píšu sa spojenia cieľ 1, kohézna politika, operačný program, spoločná zahraničná politika s veľkým začiatočným písmenom? Píšu sa názvy metód spoločný systém hodnotenia kvality, kruh kvality, analýza stromu porúch, komplexné riadenie kvality s veľkým začiatočným písmenom?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

1. Ktoré vyjadrenia so slovom náskok sú spisovné: náskok dvoch gólov alebo náskok o dva góly? 2. Možno Hráčsku asociáciu NHL nazvať únia alebo hráčska únia? 3. Možno vytvoriť prídavné meno úniový? 4. Je správne diskusia o podmienkach ľadových plôch alebo ľadovej plochy?

celá otázka a odpoveď