Jazyková poradňa o slove & | SME.sk
     

Heslo: &

Otázka:

Aké pomenovanie má v slovenčine znak & ?

celá otázka a odpoveď