Otázka:

Ako je správne: pamätám si to alebo pamätám sa na to?

Heslá:

pamätať si/sa

Odpoveď:

 

 

Obe spojenia – pamätám si to aj pamätám sa na to – sú správne a pre náš jazyk prirodzené. Môžete sa o tom presvedčiť aj v Krátkom slovníku slovenského jazyka (2003), ktorý je v elektronickej verzii sprístupnený na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV slovniky.juls.savba.sk  (pozri 1. význam slova pamätať).


Otázka z 18. 05. 2017 bola zodpovedaná dňa 18. 05. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu pamätať si/sa
Alebo položte odborníkom novú otázku:

Položiť otázku