Otázka:

Keď sa uvádza plný názov zmluvy aj s číslom, píše sa slovo zmluva s veľkým začiatočným písmenom?

Heslá:

z/Zmluva

Odpoveď:

Za vlastné mená sa považujú iba pomenovania najzávažnejších dokumentov s celospoločenským významom, ktoré bývajú publikované v tlači alebo sú uverejnené ako samostatné publikácie a nadobúdajú ráz závažného dokumentu (napr. Versaillská mierová zmluva, Postupimská dohoda, Občiansky zákonník, Zbierka zákonov, Ústava Slovenskej republiky). Ostatné dokumenty vrátane zákonov, smerníc, vyhlášok aj zmlúv sa nepovažujú sa za vlastné mená a píšu sa s malým začiatočným písmenom. V spojení splatenie pohľadávok bude zabezpečené záložným právom na základe zmluvy o zabezpečení č. 1234 sa označenie zmluvy píše s malým začiatočným písmenom. 

           

 

            


Otázka z 27. 01. 2017 bola zodpovedaná dňa 27. 01. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu z/Zmluva
Alebo položte odborníkom novú otázku:

Položiť otázku