Otázka:

Tvoríme firemný slogan a váhame medzi formuláciami Váš partner pre obstarávanie alebo Váš partner na obstarávanie. Ktorý je vhodnejšia?

Heslá:

na pre obstarávanie, pri v obstarávaní

Odpoveď:

Neuviedli ste, čo presne chcete sloganom Váš partner pre/na obstarávanie vyjadriť. Ak má spomínaný partner pomáhať inej organizácii pri obstarávaní, považujeme za najvhodnejšiu takúto podobu sloganu: Váš partner v obstarávaní alebo Váš partner pri obstarávaní. Ak však slovo obstarávanie v slogane chápeme ako pomenovanie určitej oblasti činnosti, nemožno odmietnuť ani spojenie s predložkou pre na vymedzenie oblasti pôsobenia, t. j. Váš partner pre obstarávanie (podobne ako Ústav pre ďalšie vzdelávanie, Ústav pre kontrolu liečiv, odborný asistent pre výskum, pracovník pre výrobu).


Otázka z 09. 01. 2017 bola zodpovedaná dňa 09. 01. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu na pre obstarávanie
Alebo položte odborníkom novú otázku:

Položiť otázku