Otázka:

Meno Anička je domáca podoba mena Anna alebo je to zdrobnenina?

Heslá:

Anna, Anka, Anička, Anča, Hana, zdrobnenina

Odpoveď:

Podľa Slovníka súčasného slovenského jazyka (1. zväzok, písm. a – g, 2006, nájdete ho na našej internetovej stránke slovniky.juls.savba.sk) mená Anka aj Anička zdrobneniny mena Anna. Domácke podoby sú mená Hana, Anča, Anica, Anina, Anuľa, Hanuľa.


Otázka z 18. 10. 2016 bola zodpovedaná dňa 31. 10. 2016

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu Anna
Alebo položte odborníkom novú otázku:

Položiť otázku