Otázka:

Ako sa utvorí prídavné meno od anglického priezviska Jefferson? Je správne jeffersonský princíp alebo jeffersonovský princíp?

Heslá:

Jefferson, jeffersonovský, jeffersonský, jeffersonské ulice.

Odpoveď:

 

Od mužských priezvisk sa vzťahové prídavné mená tvoria príponou -ovský, napr. Štúr – štúrovský, Bernolák – bernolákovský, Picasso – picassovský, Kennedy – kennedyovský. Vzťahové prídavné meno utvorené od priezviska Jefferson má v slovenčine podobu jeffersonovský a pomenovanie princípu je jeffersonovský princíp.

 

Privlastňovacie prídavné meno má podobu Jeffersonov, napr. Jeffersonova šifra, Jeffersonovo dielo, Jeffersonov inštitút.

 

Prídavné meno jeffersonský sa netvorí od mužského priezviska ale od názvu mesta Jefferson City, napr. jeffersonské ulice.

 


Otázka z 02. 05. 2012 bola zodpovedaná dňa 16. 05. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Jefferson
Alebo položte odborníkom novú otázku:

Položiť otázku