Otázka:

Môžem pomenovať vankúš slovom záhlavok?

Heslá:

záhlavok, záhlavie

Odpoveď:

 

Ako ste sa mohli presvedčiť v slovníkoch slovenského jazyka sprístupnených na našej stránke slovniky.juls.savba.sk, na pomenovanie mäkkej podložky pod hlavu (nie za hlavu) sa okrem slov vankúš poduška používajú aj synonymá hlavnica, podhlavnica, podhlavník, podhlavec (porov. Synonymický slovník slovenčiny, 2004). Posledné tri pomenovania vankúša sú motivované tým, že si ho kladieme pod hlavu. Spojením za hlavou je motivované slovo záhlavie, ktorým sa pomenúva časť postele, truhly, hrobu a podobne, ktoré má ležiaci za hlavou.


Otázka z 07. 12. 2015 bola zodpovedaná dňa 07. 12. 2015

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu záhlavok
Alebo položte odborníkom novú otázku:

Položiť otázku