Otázka:

V médiách často počúvam výrazy ako nesmieš to vzdať, on to vzdáva, musíš sa posnažiť, popýtame sa, navážať sa alebo ty sa nezdáš. Sú to spisovné výrazy?

Heslá:

nesmieš to vzdať, on to vzdáva, musíš sa posnažiť, popýtame sa, navážať sa, ty sa nezdáš

Odpoveď:

 

 

Z výrazov, na ktoré ste sa spytovali, tieto spojenia zodpovedajú spisovnej slovenčine a sú štylisticky neutrálne: nesmieš to vzdať (vzdať niečo znamená nepokračovať v zápase, prijať porážku), on to vzdáva, musíš sa posnažiť (t. j. musíš prejaviť viac snahy), popýtam sa (t. j. povypytujem sa).

Výraz navážať sa (do niekoho, do niečoho) s významom „často, vo zvýšenej miere poukazovať na nedostatky niekoho, niečoho, neprimerane kritizovať“ sa hodnotí ako hovorový expresívny. Zvraty ako ty sa nezdáš (ty na to nevyzeráš)a dáme to (dokážeme to) možno takisto hodnotiť ako hovorové expresívne výrazy, prípadne ako slangové.


Otázka z 19. 11. 2015 bola zodpovedaná dňa 03. 12. 2015

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu nesmieš to vzdať
Alebo položte odborníkom novú otázku:

Položiť otázku