Otázka:

Ak sa v medicíne používa podstatné meno infarkt ako odborný termín, znamená to, že sa za odborné výrazy považujú aj slovesá infarktovať a zinfarktovať? A je slovo zinfarktovať, ktoré som nenašiel v slovníkoch, vôbec spisovné?

Heslá:

infarkt, infarktovať, zinfarktovať

Odpoveď:

 

 

Na rozdiel od podstatného mena infarkt, ktoré sa v Slovníku súčasného slovenského jazyka (2. zväzok, písm. h – l, 2011) aj v Slovníku cudzích slov (2005) hodnotí ako odborný výraz z medicíny, sloveso infarktovať je spracované v Slovníku súčasného slovenského jazyka iba ako hovorový expresívny výraz s významom „dostávať sa, dostať sa do stavu pripomínajúceho postihnutie infarktom; nezvládať, nezvládnuť napätú, neočakávanú situáciu“. Pri slovese infarktovať sa uvádzajú príklady hovorových expresívnych vyjadrení ako infarktovať z nečakanej výhry či zápas, pri ktorom diváci infarktujú. V ďalších hovorovýchvyjadreniach ako Ty si generácia, ktorá bude infarktovať v tridsiatke a Vyvrátil oči, zatackal sa, názorne predvádzal, ako sa infarktuje.           

Hoci je sloveso infarktovať obojvidové, čo znamená, že ním možno vyjadriť tak prebiehajúci dej (dostávať infarkt), ako aj ukončený dej (dostať infarkt), pri hesle infarktovať v 2. zväzku Slovníka súčasného slovenského jazyka sa odkazuje aj na samostatný dokonavý tvar zinfarktovať, čo znamená, že sa počíta aj s lexikografickým spracovaním tohto tvaru (v rámci písmena z; zatiaľ vyšli 2 zväzky Slovníka súčasného slovenského jazyka, písmená a – g a h – l, a 3. zväzok, písmená m – n, sa pripravuje na vydanie). Predpokladáme, že aj pri tvare zinfarktovať sa v príslušnom zväzku uvedie rovnaký lexikálny kvalifikátor, ktorý ho zaradí medzi hovorové expresívne výrazy. 

            Prvé 2 zväzky Slovníka súčasného slovenského jazyka sú sprístupnené v elektronickej verzii na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV slovniky.juls.savba.sk. 


Otázka z 06. 03. 2015 bola zodpovedaná dňa 29. 09. 2015

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu infarkt
Alebo položte odborníkom novú otázku:

Položiť otázku