Otázka:

Vyslovujú sa slová "teraz" a "terajší" mäkko alebo tvrdo?

Heslá:

teraz, terajší, výslovnosť -ne

Odpoveď:

Slová teraz, terajší sa čítajú tvrdo. Možno sa o tom presvedčiť v Pravidlách slovenského pravopisu (2000) i v Krátkom slovníku slovenského jazyka (2003), kde sa pri slove teraz uvádza informácia o výslovnosti tejto príslovky, od ktorej je odvodené prídavné meno terajší. Citované príručky sú spolu s ďalšími publikáciami sprístupnené na našej webovej stránke cez odkaz Pramene v elektronickej podobe → Lexikografické príručky alebo skráteným prístupom http://slovniky.juls.savba.sk. Na našej webovej stránke je uvedený aj kontakt na jazykovú poradňu.

 


Otázka z 08. 11. 2011 bola zodpovedaná dňa 19. 01. 2038

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu teraz
Alebo položte odborníkom novú otázku:

Položiť otázku