Otázka:

Píšem slovo klientský správne?

Heslá:

klientsky, klientsky účet, klientsky pracovník, klientska stanica

Odpoveď:

Prídavné meno klientsky má v súčasnosti iba podobu s krátkym y na konci, napr. klientsky účet, klientsky pracovník. Pádová prípona -sky sa skrátila, keďže nasledovala po dlhej slabike klient-, a rovnako sa skracuje aj v ostatných tvaroch prídavného mena – klientska stanica, klientsku stanicu, v klientskych staniciach, klientske požiadavky, o klientskych požiadavkách, s klientskymi požiadavkami ap. 


Otázka z 29. 04. 2008 bola zodpovedaná dňa 30. 04. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 4 odpovedí k heslu klientsky
Alebo položte odborníkom novú otázku:

Položiť otázku