Otázka:

Ako sa má v slovenčine používať prevzaté slovo Bitcoin/bitcion?

Heslá:

bitcoin, bitcoinový, bitcoinová peňaženka

Odpoveď:

 

 

Bitcoin, ktorý sa v niektorých článkoch označuje za digitálnu, resp. virtuálnu menu, sa začal používať v roku 2009, čo je z jazykového hľadiska pomerne krátky čas, aby sa k podobe jeho pomenovania v slovenčine mohlo zaujať jednoznačné stanovisko. Slovo Bitcoin/bitcoin zatiaľ nie je spracované v lexikografických príručkách slovenského jazyka a jeho používanie i písanie v jazykovej praxi je rozkolísané.

Názov Bitcoin má v druhej časti slovo coin, čo v angličtine znamená „minca, peniaz“. Rozumieme tomu tak, že jeho tvorcovia zaraďujú Bitcoin (napriek jeho špecifikám) k platidlám. Podľa slovenského pravopisu sa názvy mien a platidiel nepovažujú za vlastné mená a píšu sa s malým začiatočným písmenom, napr. existuje viac možností, ako získať bitcoiny, spoločnosti chýbalo 850 000 bitcoinov, peňaženku s bitcoinmi ochráni tlkot srdca alebo zdaňovanie obchodov s bitcoinmi. Podstatné meno bitcoin sa skloňuje podľa vzoru dub.

Na vyjadrovanie vzťahu odporúčame používať prídavné meno bitcoinový utvorené od slova bitcoin domácimi slovotvornými postupmi (príponou -ový podobne ako pri prídavných menách webový, softvérový, serverový, eurový ap.), napr. bitcoinová peňaženka, bitcoinové burzy, bitcoinová mena  či bitcoinový bankomat (automat).

Cudzie slová, a to aj názvy meny, sa môžu postupom času adaptovať do podoby zodpovedajúcej slovenskému pravopisu, čo je pri zdomácňovaní cudzích slov prirodzené. Svedčí o tom aj Vaše „nutkanie“ písať slovo bitcoin v adaptovanej podobe ako bitkoin či bitkojn. Zatiaľ sme však nenašli relevantné množstvo dokladov, ktoré by potvrdili, že podstatné meno bitcoin sa v slovenčine bežne používa už aj v zdomácnenej podobe, a odporúčame Vám používať naďalej podobu bitcoin.

Názov firmy Bitcoin bankomat je slovenský (čomu nasvedčuje slovo bankomat), takže jeho pravopisná podoba má vychádzať z Pravidiel slovenského pravopisu, podľa ktorých sa názvy podnikov, organizácií a pod. považujú za vlastné mená a píšu sa s veľkým písmenom na začiatku názvu, t. j. v dvojslovnom názve Bitcoin bankomat sa píše s veľkým písmenom iba prvé slovo Bitcoin.


Otázka z 26. 03. 2014 bola zodpovedaná dňa 26. 03. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu bitcoin
Alebo položte odborníkom novú otázku:

Položiť otázku