Otázka:

Dobrý deň, z právnych predpisov o katastri nehnuteľností vyplýva, že rozlišujeme druh pozemku orná pôda, vinica, záhrada atď. Čo je správne: rozlišujeme desať kategórií druhov pozemku alebo desať kategórií druhov pozemkov? (druhy pozemku/druhy pozemkov) Podobne zastavané územie obce/zastavané územia obcí, na druhej strane sa hovorí jeden list vlastníctva, desať listov vlastníctva (nie vlastníctiev). Ďakujem za odpoveď a príjemný deň. J. Prandová

Heslá:

desať kategórií pozemkov, desať druhov pozemkov, zastavané územie obce, zastavé územia obcí

Odpoveď:

Správne sú spojenia rozlišujeme desať kategórií pozemkovalebo rozlišujeme desať druhov pozemkov. Plurálové tvary podstatných mien kategória druh s významom „súhrn predmetov, osôb alebo javov s rovnakými podstatnými znakmi“ sa viažu väčšinou s množným číslom, napr. tri vekové kategórie športovcov, rozličné kategórie zamestnancov, základné kategórie športových vozidiel a podobne aj základné druhy potravín, nové druhy liekov, rozličné druhy rastlín. V jednotnom čísle sa používajú v podobných spojeniach iba látkovépodstatné mená (tri kategórie pšenice, päť druhov kávy), hromadné podstatné mená (sedem kategórií poľovnej zveri) a abstraktné podstatné mená (jednotlivé druhy/kategórie spánku).

            Čo sa týka vhodnosti používania spojení zastavané územie obce zastavané územia obcí, záleží na tom, čo chceme pomenovať. Ak chceme hovoriť o konkrétnom zastavanom území v konkrétnej obci, použijeme spojenie zastavané územie obce. Ak chceme pomenovať všeobecne typ územia, môžeme použiť spojenie zastavané územie obce, napr. Podľa citovaného ustanovenia zastavané územie obce tvorí jedno alebo viac priestorovo oddelených zastavaných území v katastrálnom území obcev množnom čísle zastavané územia obcí, napr. Cyklotrasa povedie cez vinohrady, role a zastavané územia obcí (t. j. viacerých obcí).


Otázka z 03. 03. 2014 bola zodpovedaná dňa 12. 03. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu desať kategórií pozemkov
Alebo položte odborníkom novú otázku:

Položiť otázku