Otázka:

Je správne použiť spojenie "v tomto monitorovanom rozhovore/hovore" alebo "v tomto zaznamenávanom rozhovore/hovore"?

Heslá:

rozhovor, hovor, nahrávať, zaznamenávať

Odpoveď:

Slová rozhovor hovor sú synonymné. Príklady slovných spojení uvádzané pri jednotlivých synonymách v Synonymickom slovníku slovenčiny sú ilustračné. Ak je pri slove rozhovor uvedený príklad mať s niekým vážny rozhovor a pri slove hovor príklady tichý, veselý hovor; telefonický hovor, neznamená to, že prídavné mená  tichý, veselý a telefonický sa spájajú iba so slovom hovor; napokon slovné spojenie telefonický rozhovor sa uvádza ako príklad pri slove rozhovor v Krátkom slovníku slovenského jazyka (porov. cit. slovník, ktorý je spolu s inými publikáciami sprístupnený na našej webovej stránke cez odkaz Ďalšie pramene v elektronickej podobe → Lexikografické príručky). Slová rozhovor hovor sú teda rovnocenné, pričom v oblasti telekomunikácií sa používa slovo hovor. Telefonický rozhovor (alebo hovor), ktorý sa nahráva, možno nazvať nahrávaný zaznamenávaný rozhovor (hovor).


Otázka z 07. 02. 2012 bola zodpovedaná dňa 08. 02. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu rozhovor
Alebo položte odborníkom novú otázku:

Položiť otázku