Otázka:

Ako sa správne píšu slová klientsky/ý a referentsky/ý?

Heslá:

klientsky, referentský

Odpoveď:

Prídavné meno referentský sa píše s dlhým ý na konci, t. j. referentský pracovník, referentské auto. Prídavné meno klientsky má na konci krátke y, lebo po predchádzajúcej dlhej slabike klient- s dvojhláskou ie sa prípona -ský skracuje na -sky (pravidlo a rytmickom krátení). Prípona sa skracuje aj v ostatných tvaroch prídavného mena klientsky, t. j. klientske postupy, klientska databáza.


Otázka z 11. 02. 2014 bola zodpovedaná dňa 19. 02. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 4 odpovedí k heslu klientsky
Alebo položte odborníkom novú otázku:

Položiť otázku