Otázka:

Ako sa píše slovo kryštál (krištáľ) v slovnom spojení: kúpil jej náhrdelník s briliantovými kryštálmi (krištáľmi)?

Heslá:

krištáľ, kryštál, briliantový, briliantové krištále

Odpoveď:

Ak vychádzame z 2. zväzku slovenského encyklopedického diela Encyclopaedia Beliana  (2001), v ktorom sa charakterizuje briliant ako „druh výbrusu bezfarebných alebo jasnejšie sfarbených priehľadných drahokamov, diamantov, topásov, krištáľov a i.“, odporúčame Vám písať spojenie náhrdelník s briliantovými krištáľmi s mäkkým i. Tomuto spojeniu možno rozumieť tak, že v náhrdelníku sú osadené buď kamienky bezfarebnej odrody kremeňa s briliantovým výbrusom, alebo krištáľové sklo s briliantovým výbrusom (ako napr. Swarovského krištále).

            Prídavné meno briliantový sa môže vzťahovať aj na slovo briliant v inom význame, a to „brúsený diamant“. V takom prípade by však mala veta znieť náhrdelník s briliantmi.

            Významy slov krištáľ, kryštál, briliant, briliantový si môžete podrobnejšie preštudovať v slovníkoch sprístupnených na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV http://slovniky.korpus.sk a o používaní slov krištáľ, kryštál či spojenia Swarovského krištále si  môžete viac prečítať v našej elektronickej jazykovej poradni SME, keď si do vyhľadávača zadáte príslušné heslá.


Otázka z 20. 01. 2014 bola zodpovedaná dňa 30. 01. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 4 odpovedí k heslu krištáľ
Alebo položte odborníkom novú otázku:

Položiť otázku