Otázka:

Trápi ma, že sa vo verejných médiách stále častejšie používa slovné spojenie "trafiť sa" namiesto slovenského spisovného "trafiť".

Heslá:

trafiť, trafiť sa

Odpoveď:

Na nesprávnosť vyjadrení typu Netrafila som sa. –  Musíte sa trafiť loptičkou do vyznačeného štvorca. – Niekedy je ťažké trafiť sa do rytmu. – Trafiť sa do terča vzdialeného 50 m je už pomerne náročné. – Cestou naspäť som sa nevedel trafiť na diaľnicu.  – Rowlingová sa trafila do vkusu mladých čitateľov alebo Tak to si sa trafil vedľa upozorňujeme často v jazykových rubrikách aj na prednáškach pre študentov i pracovníkov médií a vďaka Vášmu podnetu sa zaradí táto téma aj medzi listy sprístupnené v elektronickej jazykovej poradni SME. V slovenčine sa na vyjadrenie  významov „zasiahnuť cieľ“, „nájsť cestu, potrafiť“ aj „uhádnuť“ používa sloveso trafiť v nezvratnej podobe, čiže bez zvratného zámena sa. Správne povieme Netrafila som. – Musíte trafiť loptičkou do vyznačeného štvorca. – Niekedy je ťažké trafiť do rytmu. – Trafiť do terča vzdialeného 50 m je náročné. – Cestou naspäť som nevedel trafiť na diaľnicu. – Rowlingová utrafila vkus mladých čitateľov To si teda trafil vedľa (mýliš sa).

V slovenčine máme aj zvratný tvar trafiť sa, ktorým sa však vyjadruje iba význam „naskytnúť sa, pritrafiť sa“, napr. také šťastie sa málokomu trafí.  

V ostatných prípadoch však pridaním zvratného sa k slovesu trafiť vyjadríme význam „zasiahnuť seba“, napr. trafila som sa kladivom do prsta (zasiahla som kladivom vlastný prst) alebo vojak sa pri čistení pušky nešťastne trafil do hlavy (strelil si do hlavy).   


Otázka z 15. 01. 2014 bola zodpovedaná dňa 22. 01. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu trafiť
Alebo položte odborníkom novú otázku:

Položiť otázku