Otázka:

Je vo vete "Urobte všetky projekty, tak ako v Lekcii 4" správne umiestnená čiarka?

Heslá:

tak ako, lekcia, kapitola, bod, tabuľka

Odpoveď:

Ak chceme, aby študenti vypracovali projekty takým spôsobom, ako to robili vo 4. lekcii, čiarku píšeme za zámenom tak, t. j. Urobte všetky projekty tak, ako v lekcii 4.  Dodávame, že označenia typu lekcia 4, kapitola 8, bod 6, tabuľka č. 3, treba vo vete písať s malým začiatočným písmenom.


Otázka z 14. 01. 2014 bola zodpovedaná dňa 17. 01. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu tak ako
Alebo položte odborníkom novú otázku:

Položiť otázku