Otázka:

Chcela by som sa spýtať, ako sa správne píše takýto typ viet: "Seďte, kým nepocítite úľavu." - "Čakajte, kým povrch nenadobudne zlatistú farbu." -- "Seďte, kým pocítite úľavu." -- "Čakajte, kým povrch nadobudne zlatistú farbu."

Heslá:

zápor, kým

Odpoveď:

Obe vety – s prísudkom v kladnej i zápornej forme – vyjadrujú rovnaký význam a obe sú správne: Seďte, kým pocítite úľavu. – Seďte, kým nepocítite úľavu. –– Čakajte, kým povrch nadobudne zlatistú farbu. – Čakajte, kým povrch nenadobudne zlatistú farbu.


Otázka z 02. 12. 2013 bola zodpovedaná dňa 12. 12. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu zápor
Alebo položte odborníkom novú otázku:

Položiť otázku