Otázka:

Sú výrazy bežkár, bežkovanie a bežkové lyžovanie adekvátne pôvodným výrazom bežec na lyžiach, bežecké lyžovanie? Nemali by sa používať len výrazy ako bežecké lyžovanie a beh na lyžiach?

Heslá:

bežkár, bežky, bežkovať, bežkovanie, bežkové lyžovanie, bežkárske lyžovanie

Odpoveď:

Osobu, ktorá sa venuje športovej disciplíne beh na lyžiach, nazývame bežec na lyžiach aj bežkár (od bežecké lyže → skrátene bežky → bežkár). Trate určené na behanie na lyžiach sa nazývajú bežecké trate aj bežkárske trate. Obe spojenia sú správne utvorené a zodpovedajú spisovnej slovenčine a obe sa používajú v jazykovej praxi. Výrazy bežkárske lyžovanie bežkové lyžovanie sa používajú podstatne zriedkavejšie než spojenie bežecké lyžovanie, alevzhľadom na existenciu a klasifikáciu slov bežkár a bežky nemožno ani tieto spojenia odmietať. Za oficiálny športový termín sa však považuje názov disciplíny beh na lyžiach.

Hoci v Krátkom slovníku slovenského jazyka (pozri http://slovnik.juls.savba.sk) sa podstatné mená bežec bežkár a prídavné mená bežecký aj bežkársky hodnotia ako štylisticky neutrálne, v oficiálnom jazykovom prejave sa uprednostňuje prídavné meno bežecký, napr. bežecké lyžovanie, bežecké disciplíny na olympiáde, bežecké trate a pod.

Sloveso bežkovať sa v Krátkom slovníku slovenského jazyka hodnotí ako hovorové, čo znamená, že ide o spisovný výraz, ktorý sa však používa v neoficiálnom, hovorovom jazykovom prejave. Jeho štylisticky neutrálny (bezpríznakový) pendant je slovné spojenie behať (resp. behávať) na lyžiach. Podobne je štylisticky príznakové aj slovesné podstatné meno bežkovanie.


Otázka z 28. 08. 2013 bola zodpovedaná dňa 06. 09. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu bežkár
Alebo položte odborníkom novú otázku:

Položiť otázku