Otázka:

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, s akým začiatočným písmenom sa píše nežná revolúcia.

Heslá:

Nežná revolúcia

Odpoveď:

 

Rozličné pomenovania udalostí z novembra 1989 ako zamatová revolúcia, nežná revolúcia november 1989 sa donedávna všetky písali s malým začiatočným písmenom. V takejto grafickej podobe nájdete spojenia nežná revolúcia zamatová revolúcia napríklad aj v jednozväzkovej Encyclopaedii Beliane z r. 1993 a spojenie zamatová revolúcia sa uvádza s malým začiatočným písmenom aj v Krátkom slovníku slovenského jazyka pri hesle zamat a takisto aj v Slovníku cudzích slov (SPN 2005). S odstupom času vzniká potreba zvoliť oficiálne pomenovanie pre túto dôležitú dejinnú udalosť, ktoré by fungovalo ako vlastné meno. Na Slovensku je v tomto zmysle najfrekventovanejšie spojenie Nežná revolúcia (v Česku naopak Sametová revoluce). Spojenie Nežná revolúcia ako názov dejinnej udalosti odporúčame písať s veľkým N.


Otázka z 30. 07. 2013 bola zodpovedaná dňa 01. 08. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Nežná revolúcia
Alebo položte odborníkom novú otázku:

Položiť otázku