Otázka:

Existujú tzv. zákazové dopravné značky. Termín "zákazové" mi v texte písanom na počítači podčiarkuje ako nespisovný výraz. Je to chyba softvéru alebo je to naozaj nespisovný výraz? Ďakujem

Heslá:

zákazový

Odpoveď:

Prídavné meno zákazový utvorené zo slova zákaz je správne a používa sa v spojení zákazové dopravné značky (podobne ako prídavné meno príkazový utvorené zo slova príkaz, ktoré sa uvádza v Pravidlách slovenského pravopisu a v Krátkom slovníku slovenského jazyka aj na webovej stránke nášho ústavu slovniky.korpus.sk).

 


Otázka z 31. 05. 2013 bola zodpovedaná dňa 05. 06. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu zákazový
Alebo položte odborníkom novú otázku:

Položiť otázku