Otázka:

Aký má byť názov dekrétu: "menovací" alebo "vymenovací"?

Heslá:

menovací

Odpoveď:

Dekrét, ktorým sa niekto vymenúva, sa nazýva vymenúvací dekrét (porov. Krátky slovník slovenského jazyka, 2003, ktorý je sprístupnený na webovej stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV slovnik.juls.savba.sk).


Otázka z 06. 05. 2013 bola zodpovedaná dňa 09. 05. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu menovací
Alebo položte odborníkom novú otázku:

Položiť otázku