Otázka:

Akého rodu je názov spoločnosti VOTUM, centrum odškodnenia, a. s.?

Heslá:

votum, centrum, múzeum, štúdium, gymnázium, mesto

Odpoveď:

 

Rod a skloňovací vzor cudzích slov v slovenčine sa určuje podľa zakončenia.Podstatné meno votum je v slovenčine stredného rodu (rovnako ako podstatné meno centrum, múzeum, štúdium či gymnázium) a skloňuje sa podľa vzoru mesto. Pripomíname, že pravidlám slovenského pravopisu (2000) zodpovedá podoba názvu Votum, centrum odškodnenia, a. s., prípadne VOTUM, centrum odškodnenia, a. s. a v takejto podobe by ste ho mali používať vo vetnej súvislosti. Písanie slov Centrum Odškodnenia s veľkým začiatočnými písmenami nezodpovedá zásadám písania veľkých písmen v slovenčine.

 

Vzhľadom na to, že podstatné mená votum aj centrum sú obe stredného rodu, spojenie, na ktoré ste sa spytovali, má mať takúto podobu: Votum, centrum odškodnenia, a. s., získalo vedúce postavenie, resp. VOTUM, centrum odškodnenia, a. s., získalo vedúce postavenie. V prípade spojenia (akciová) spoločnosť VOTUM, centrum odškodnenia sa rod určuje podľa podstatného mena spoločnosť, t. j. (akciová) spoločnosť VOTUM, centrum odškodnenia získala vedúce postavenie.

 


Otázka z 05. 09. 2012 bola zodpovedaná dňa 05. 09. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu votum
Alebo položte odborníkom novú otázku:

Položiť otázku