Otázka:

Zaujímalo by nás, s akým písmenom sa píšu označenia ako "Zastupiteľstvo BBSK" (Banskobystrického samosprávneho kraja), "predseda BBSK", "vedúca kancelárie predsedu BBSK", "riaditeľ BBSK", "odbor regionálneho rozvoja BBSK", "hlavný kontrolór BBSK" a pod.

Heslá:

zastupiteľstvo

Odpoveď:

Názov zastupiteľstvo sa píše s veľkým začiatočným písmenom vtedy, keď sa pri ňom uvádza názov kraja: Zastupiteľstvo Banskobystrického samosprávneho kraja. Názvy funkcií sú všeobecné pomenovania, preto sa píšu s malým začiatočným písmenom: predseda BBSK, vedúca kancelárie BBSK, riaditeľ BBSK. Názvy odborov sa píšu s malým začiatočným písmenom: odbor regionálneho rozvoja BBSK.

 


Otázka z 05. 03. 2013 bola zodpovedaná dňa 30. 04. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu zastupiteľstvo
Alebo položte odborníkom novú otázku:

Položiť otázku