Otázka:

Je správne používať v správach Slovenského rozhlasu skratky typu RTVS ?

Heslá:

RTVS

Odpoveď:

Skratky sa častejšie používajú v písanom jazykovom prejave, v menšej miere sa uplatňujú aj v hovorenom prejave, kde sa používajú predovšetkým niektoré ustálené (domáce aj cudzie) skraty, ktorých obsah je všeobecne známy, napríklad FBI, UNESCO, NATO, PIN,ale aj domáce skratky ako DPH, SĽUK, VÚC. Dalo by sa polemizovať o tom, či je dnes skratka RTVS na Slovensku už vžitá a všeobecne zrozumiteľná, ale predpokladáme že poslucháčom Slovenského rozhlasu je dostatočne známa na to, aby sa ňou dal skrátene vyjadrovať pojem Rozhlasová a televízna spoločnosť najmä v spojení Výkonná rada RTVS.


Otázka z 26. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 05. 03. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu RTVS
Alebo položte odborníkom novú otázku:

Položiť otázku