Otázka:

Chcel by som sa spýtať na správnosť slovesa organizovať v prvej vete. Ja si myslím, že by tam malo byť sloveso absolvovať, pretože tie tour sú už vymyslené, tak preto účastník danej toru ju nemôže zorganizovať, ale len absolvovať.

Heslá:

zorganizovať, absolvovať, zabezpečiť účasť

Odpoveď:

 

Keďže v texte, ktorý ste nám poslali, sa neuvádza, kto organizuje „predsezónne tour“ (a navyše nám nie je jasný význam slova tour), nevieme sa vyjadriť o vhodnosti použitia slovesa zorganizovať. To sa pravdepodobne dá zistiť z ďalšej časti materiálu. Ak však, ako uvádzate, je organizátor určený a uvedený text je výzvou na účasť, malo sa namiesto spojenia zorganizovať predsezónne tour použiť niektoré z vyjadrení absolvovať predsezónne tour, zúčastniť sa na predsezónnych tour, prípadne zorganizovať, zabezpečiť účasť na predsezónnych tour.

 


Otázka z 04. 06. 2012 bola zodpovedaná dňa 04. 06. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu zorganizovať
Alebo položte odborníkom novú otázku:

Položiť otázku