Otázka:

Ktorá z formulácií máme veľa spoločné/spoločného je správna? Ktorú spojku keď/kedy mám použiť vo vete? Treba opakovať slovo zasadnutie/zasadanie vo vete?

Heslá:

máme veľa spoločného, spoločný, nemáme nič spoločné, zasadnutie, zasadanie

Odpoveď:

 

           1. V spojení máme veľa spoločného je tvar prídavného mena spoločný v genitíve (na rozdiel od spojenia nemáme nič spoločné, v ktorom je prídavné meno v akuzatíve).

            2. V súvetí Šéf odborárov sa do diskusie zapojí vo štvrtok, keď budú na pretrase ekonomické záležitosti má byť použitá spojka keď,pretože uvádza vetu príslovkovú časovú.   

            3. Slová zasadnutie zasadanie sú synonymá (porov. Krátky slovník slovenského jazyka a Synonymický slovník slovenčiny, ktoré sú v elektronickej podobe prístupné na webovej stránke nášho ústavu). Vo vete, ktorú uvádzate vo svojom e-maile, nie je potrebné opakovať tieto slová a veta môže mať túto podobu: Na prvom zo štyroch tohtotýždňových zasadnutí/zasadaní sme prebrali tému očkovacej povinnosti.


Otázka z 04. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 04. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu máme veľa spoločného
Alebo položte odborníkom novú otázku:

Položiť otázku