Otázka:

Ako sa v slovenčine píšu prídavné mená utvorené z názvov českých miest?

Heslá:

e, ř, u, Nové Město na Moravě, Kroměříž, Poděbrady, Dvůr Králové nad Labem, Karlovy Vary, Karlove Vary, v Novom Měste na Moravě, v Kroměříži, v Poděbradoch, n, Plzeň, plzenský , plzeňský, Přerov, Valašské Meziříčí, přerovský, valašskomeziříčsky, y, z Dvora Králové nad Labem

Odpoveď:

 

 

Názvy českých miest si aj v slovenských textoch ponechávajú pôvodnú podobu s českými písmenami ě, ř, ů, napr. Nové Město na Moravě, Kroměříž, Poděbrady, Dvůr Králové nad Labem (výnimkou je názov Karlovy Vary, ktorý má v slovenčine vžitú podobu Karlove Vary uvedenú v PSP), no pri skloňovaní sa pridávajú pádové prípony podľa slovenských pravidiel – v Novom Měste na Moravě, v Kroměříži, v Poděbradoch, z Dvora Králové nad Labem. Rovnako sa postupuje aj pri prídavných menách utvorených z názvov českých miest, napr. Kroměříž – Kroměřížsky, Poděbrady – poděbradský (pričom sa tu uplatňujú aj ďalšie slovenské pravidlá tvorenia prídavných mien, napr. pri názvoch, ktorých koreň má na konci mäkkú spoluhlásku ň, dochádza v prídavnom mene k alternácii na tvrdú spoluhlásku n, napr. Plzeň – plzenský /nie plzeňský ako v češtine/).   

            Prídavné mená utvorené z názvov Přerov Valašské Meziříčí majú v slovenčine podobu přerovský valašskomeziříčsky (podľa pravidla o rytmickom krátení s krátkou samohláskou y na konci na rozdiel od českej podoby valašskomeziříčský).


Otázka z 01. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 01. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu e
Alebo položte odborníkom novú otázku:

Položiť otázku