Otázka:

Dobrý deň, chcem sa opýtať, ako používať slovné spojenie "pred dverami / za dverami" . Ja si myslím, že keď očakávam následnú udalosť, poviem "ktosi (Jano, Vianoce) sú pred dverami" a keď udalosť sa pominula, poviem "ktosi je za dverami". Podobne keď vyložím von niekomu kufre, poviem že "sú za dverami", ale keď mi tam niekto položí balík, poviem že "je pred dverami", pretože ho očakávam. Preto sa neviem zmieriť s tým, keď pred nejakou udalosťou počujem "Vianoce sú za dverami", ale ani názov relácie: L&S - Ktosi je za dverami, sa mi nezdá správny, pretože hosť prichádzal a nie odchádzal. Čiže predpokladal by som, že označenie miesta by malo byť spojené s časom (kde & udalosť budúca/minulá). Ďakujem vám za vašu odpoveď. Mgr.V.Maťo

Heslá:

pred dverami, predo dvermi, za dverami

Odpoveď:

 

 

Spojenie za dverami sa používa v slovenčine vo význame „vonku“, napr. za dverami zúri snehová búrka. Keď sme vnútri a niekto zvoní, môžeme takisto povedať, že je za dverami (vonku), a väčšina z nás obdivuje ľudí, ktorí po návrate z práce dokážu nechať pracovné problémy za dverami. Na vyjadrenie skutočnosti, že sa niečo blíži, sa však v slovenčine ustálene používajú spojenia niečo je (stojí) pred dverami alebo niečo klope (tlčie) na dvere. Aj blížiace sa vianočné sviatky by sme mali správne ohlasovať slovami Vianoce sú pred dverami. Správna je aj formulácia Vianoce sú predo dvermi. Na vyjadrenie skutočnosti, že niečo už pominulo (odchádza, odišlo), sa používa ustálené spojenie je (to) za nami, napr. sviatky sú za nami.

 

S pozdravom

 


Otázka z 03. 01. 2013 bola zodpovedaná dňa 03. 01. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu pred dverami
Alebo položte odborníkom novú otázku:

Položiť otázku