Heslo: za účelom

Otázka:

Dobrý deň píšem správne slovom sumu tridsať eur desať eurocentov? Je spisovná veta - Kontaktujem vás za účelom uspokojiť pohľadávku a poukázať ju na účet?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ako mám preformulovať vetu "Telefonovať za rôznymi účelmi" aby to bolo spisovné?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ako sa dá nahradiť zrejme nesprávny výraz "za účelom" (napr. za účelom výstavby). Používam "kvôli", ale nie vždy je to vhodné. J

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Sú v slovenčine spisovné výrazy vada a za účelom?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Je vyjadrenie "z toho dôvodu, aby" spisovné?

celá otázka a odpoveď

Mám úplne novú otázku a chcem ju položiť priamo odborníkom v Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra

Položiť otázku