Heslo: v

Otázka:

Je správne používať predložky "na, do" v lokáli spolu so slovom "internet"?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Aká je správna výslovnosť slov: vták, všetko, ťažký a obrovské?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Je správna predložka "v" v slovnom spojení "v Liptove"?

celá otázka a odpoveď

Mám úplne novú otázku a chcem ju položiť priamo odborníkom v Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra

Položiť otázku