Heslo: výtlk

Otázka:

Chcela by som sa opýtať na spisovnosť/nespisovnosť výrazov výtlk a výmoľ na cestách. Sú dané výrazy synonymné alebo sa používajú vzhľadom na kontext?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Chcela by som sa informovať o spisovnosti výrazov "výmoľ" a "výtlk", respektíve o ich synonymnosti a vhodnosti použitia v kontexte výmoľ/výtlk na ceste.

celá otázka a odpoveď

Mám úplne novú otázku a chcem ju položiť priamo odborníkom v Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra

Položiť otázku