Heslo: tisíc

Otázka:

Ako sa správne skloňuje slovné spojenie "tisíc chlapov"?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ktorý zápis je správny: pred 44 tisíc rokmi, alebo pred 44-tisíc rokmi?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ako mám správne písať základné číslovky slovom? Mám oddeľovať tisícky a stovky alebo ich mám písať všetko spolu?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ako mám napísať tieto radové číslovky: sto pätnásty alebo stopätnásty, tisíc dvanásty alebo tisícdvanásty?

celá otázka a odpoveď

Mám úplne novú otázku a chcem ju položiť priamo odborníkom v Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra

Položiť otázku