Heslo: sto

Otázka:

Je správne spojenie "deliť stomi metrami"?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ako mám správne písať základné číslovky slovom? Mám oddeľovať tisícky a stovky alebo ich mám písať všetko spolu?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ako mám napísať tieto radové číslovky: sto pätnásty alebo stopätnásty, tisíc dvanásty alebo tisícdvanásty?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Správne je spojenie jednosto eur alebo sto eur? V škole sme sa kedysi učili, že na poštové poukážky sa píše jednosto.

celá otázka a odpoveď

Mám úplne novú otázku a chcem ju položiť priamo odborníkom v Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra

Položiť otázku