Heslo: prezident

Otázka:

Je správne, ak používam spojenie prvý muž na označenie čelného, vedúceho predstaviteľa určitej inštitúcie?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Na hlavičkovom papieri používam spojenie Zuzana Mladá, advokátka. Slovo advokátka mám písať s malým a alebo s veľkým A?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

S akým začiatočným písmenom sa píše názov funkcie pod podpisom a menom na dokumente?

celá otázka a odpoveď

Mám úplne novú otázku a chcem ju položiť priamo odborníkom v Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra

Položiť otázku