Heslo: okrem

Otázka:

Dobrý večer, poprosím Vás o odpovede na moje otázky: 1. Sekera už je priložená ku koreňu stromov; preto každý strom, ktorý neprináša dobré ovocie, bude vyťatý a hodený do ohňa. Je správny tvar ku koreňu stromov? 2. Nezhromažďujte si poklady na zemi, kde ich ničia mole a hrdza a kde sa zlodeji vlamujú a kradnú, 20 ale zhromažďujte si poklady v nebi, kde ich neničia ani mole, ani hrdza a kde sa zlodeji nevlamujú ani nekradnú. Je sloveso vlamovať spisovné, a ak nie, ako inak by som ho mohla nahradiť? 3. Bezzákonosť - patrí medzi spisovné slová? Aké iné slovo je možné použiť? 4.A tých, ktorí jedli, bolo asi päťtisíc mužov, okrem žien a detí. Patrí pred slovo okrem čiarka? 5.Ježiš im povedal: Pre vašu neveru! - Môžeme použiť pod. meno nevera, nie neviera? 6.Lebo veru, hovorím vám...píše sa medzi lebo a veru čiarka? 7. Je výraz sedemdesiatkrát sedem spisovný? 8. Môžeme použiť slovo dav uvedeným spôsobom - mali strach z davov...?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Píše sa čiarka pre výrazmi „okrem, s výnimkou, ako aj“?

celá otázka a odpoveď

Mám úplne novú otázku a chcem ju položiť priamo odborníkom v Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra

Položiť otázku