Heslo: komunikovať

Otázka:

Momentálne politici používajú zvrat: "komunikovať niečo", nie komunikovať s niekym alebo o niečom. Zaniesli ste ho už do svojej databázy?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Je správne používať výraz komunikovať v spojení: problém komunikujeme, keď komunikovať by mali navzájom dvaja ľudia a problém by sa mal riešiť alebo rozoberať?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Je gramaticky správny výraz "komunikovať sa"?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Použilo sa sloveso komunikovať správne vo vete „Budú to jednak podujatia nášho spolku, ale aj iných subjektov, ktoré budeme spoločne komunikovať a propagovať“?

celá otázka a odpoveď

Mám úplne novú otázku a chcem ju položiť priamo odborníkom v Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra

Položiť otázku