Heslo: bytom

Otázka:

Môžeme v úradnom styku používať spojenie "bytom v Bratislave"?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Môžem používať slovo bytom v spojeniach ako bytom v Bratislave? V slovníku som ho nenašla.

celá otázka a odpoveď

Mám úplne novú otázku a chcem ju položiť priamo odborníkom v Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra

Položiť otázku