Heslo: bude

Otázka:

Píše sa čiarka pred slovesom bude v nasledujúcej vete - ... dovoľuje si Vám oznámiť, že po ukončení štúdia na Právnickej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach bude 2. júla 2008...?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Prečo nie sú správne spojenia ide byť Veľká noc alebo idem byť chorý?

celá otázka a odpoveď

Mám úplne novú otázku a chcem ju položiť priamo odborníkom v Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra

Položiť otázku