Heslo: čiarky

Otázka:

Vydeľuje sa častica samozrejme vo vete čiarkami?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Píšu sa vo vete "Mala veľké výrazné oči a husté čierne vlasy" medzi prídavnými menami čiarky?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Treba oddeliť vedľajšiu vetu čiarkou, aj keď je na začiatku súvetia?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Oddeľujeme čiarkou údaje v spojení typu: žiak XY, narodený...., bytom..., vymeškal ... vyuč. hodín ?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Je vo vete "Vyberaj, čo chceš do 12. februára" správne umiestnená čiarka?

celá otázka a odpoveď

Mám úplne novú otázku a chcem ju položiť priamo odborníkom v Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra

Položiť otázku